Alles weten over muziek maken? Ga naar onze Muziekschool Kaatsheuvel

Middenorkest

 Vanuit het Aspirantenorkest komt men in het Middenorkest (voorheen Opleidingsorkest genaamd). Naast de wekelijkse lessen repeteer je in dit orkest. Omdat de muzikale kennis al enigszins gevorderd is, worden de te spelen muziekwerken daarop aangepast. De keuze van het repertoire is van dien aard dat de te spelen muziek leuk maar ook leerzaam is en goed voor de muzikale ontwikkeling. Niet te eenvoudig, maar prikkelend en uitnodigend om thuis daaraan te werken.

Het Middenorkest herbergt zowel jongeren als volwassenen, indien het niveau van het Groot Harmonieorkest te hoog gegrepen is, kan men met veel plezier permanent in het Middenorkest musiceren. Meestal kan men na drie jaar voor het A-diploma op. Gemiddeld na een jaar of twee Middenorkest is men zover om het B-diploma te kunnen halen.

Middenorkest

Het Middenorkest verzorgt regelmatig optredens. Door het geven van (thema)concerten wil het Middenorkest zich nadrukkelijk presenteren aan de Kaatsheuvelse bevolking. Het is een soort openbare kennismaking. We willen laten zien, dat de harmonie een hele leuke club is met heel veel jeugd. Door deze presentaties van het Middenorkest hopen we geïnteresseerden warm te maken voor het (leren) bespelen van een instrument.

De doelstelling van het Middenorkest is ten eerste plezierig muziek maken. Daarnaast is enerzijds de doelstelling het vormen van een kweekvijver voor het Groot Harmonieorkest en anderzijds het creëren van een volwaardig orkest binnen de vereniging voor leden die het wenselijk vinden op een bepaald niveau plezierig muziek te maken. De samenstelling van dit orkest zal zich zoveel mogelijk trachten te richten op aanvulling van zogenaamde “blinde vlekken” in het Groot Harmonieorkest en verbreding van de huidige instrumentenbezetting.

Het Middenorkest repeteert wekelijks op dinsdag van 18.45 – 20:00 uur en staat onder leiding van Anne Peters.