CEFF9F43-2550-4781-A643-BEDB46FB4D3B
26 november | Beoordelingsconcert

Historie

De Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel werd op 1 september 1969 opgericht, maar de roots van de vereniging gaan meer dan een eeuw terug en hebben hun wortels in de drie voormalige harmonieën Euphonia, Apollo en St. Jan die in 1969 fuseerden. Het muziekleven in Kaatsheuvel stond destijds op een hoog niveau. Er was ambitie en toewijding voor de muziek en de harmonieën waren in het dorp het middelpunt van de belangstelling. Zij waren dan ook vrijwel het enige amusement en vrije tijdsbesteding. Met de opkomst van de sportclubs en jeugdverenigingen zou dit later allemaal veranderen.

 

Euphonia

Harmonie Euphonia in 1907

Het Koninklijk Muziekgezelschap Euphonia werd op 6 mei 1877 opgericht en was de oudste harmonie van Kaatsheuvel. Euphonia was een ietwat elitaire club die zijn oorsprong had in het Gilde St. Jan dat in 1840 het levenslicht zag. De blazers van het gilde, die tijdens de kermis en statiedagen de feestelijkheden van het gilde opluisterden, besloten in 1875 het korps blazers om te zetten in een harmonie, hetgeen uiteindelijk op 6 mei 1877 resulteerde in de oprichting van Euphonia met als eerste muzikale leider W. van Beurden.

 

‘Grote medaille’

Op zondag 13 juli 1884 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours. In Breda werd onder leiding van dirigent G. Brohm uit Den Bosch een eerste prijs (gouden medaille) behaald. Onder dirigent A. Stravers werden de meeste eerste prijzen en promoties in de wacht gesleept. De meest roemrijke prestatie was in 1907 op het concours in het Paleis van Volksvlijt in Amsterdam. Euphonia won de wedijver met de beste korpsen van Nederland. Euphonia veroverde de eerste prijs én de ‘grote medaille’ van Hare Majesteit de Koningin. Naar aanleiding van deze prestatie werd op 8 februari 1908 het predikaat Koninklijk toegekend.

 

Euphonia was thuis in café Mombers maar verhuisde in 1885 naar café Van Leeuwen. Later verwierf de vereniging ook een eigen gebouw: Hotel-café-restaurant Euphonia in de Hoofdstraat, pal tegenover de kerk. Toen de harmonie werd opgeheven is het pand verkocht. De opbrengst werd toen onder de leden verdeeld. Het leverde elk lid enkele duizenden guldens op.

 

Harmonie Apollo

Harmonie Apollo in 1929 met in het midden dirigent P.B.Bisselink.

De verhuizing van Euphonia naar café Van Leeuwen zorgde voor een splitsing in de gelederen. Een grote groep muzikanten besloot bij Mombers te blijven en richtte op 1 januari 1885 harmonie Apollo op die in de bovenzaal zijn repetities hield. Apollo werd een echte arbeidersvereniging. Al op 13 december 1885 gaf Apollo onder leiding van J. Kessels zijn eerste concert op tweedehands instrumenten die waren overgenomen van een harmonie in Boxtel. Twee jaar later werd al de eerste prijs behaald op een concours in Nijmegen. In Kaatsheuvel maakte dit nogal wat emoties los, want rivaal Euphonia haalde op ditzelfde concours slechts een tweede prijs. Er zouden voor Apollo nog vele eerste prijzen volgen met de dirigenten Aarts en Hesselberth op de bok.

 

P.B. Bisselink succesvol 

Voor de succesvolste periode van Apollo zorgde dirigent en componist P.B. Bisselink uit Kaatsheuvel die in 1906 als trompettist bij Apollo begon. Hij leidde de harmonie liefst 41 jaar van 16 december 1908 tot 1950 en loodste de vereniging door moeilijke tijden. Onder zijn leiding promoveerde Apollo in 1939 ook met een vette eerste prijs naar de afdeling Superieur. Op 88-jarige leeftijd overleed P.B. Bisselink, acht dagen na de fusie tot Harmonie Kaatsheuvel. In 1957 volgde onder leiding van A. Molenschot promotie naar de hoogste afdeling: de Vaandelafdeling.

 

In 1915 verhuisde harmonie Apollo naar het café van Jan Smit op de Markt. Zoon Wal trok de band met de harmonie nog strakker aan door de bouw van een theaterzaal, later bioscoop Apollotheater. Na de afsplitsing was er duidelijk enige animositeit maar later ontstond er met Euphonia een prettige samenwerking en gezonde rivaliteit. In 1927, bij het 50-jarig jubileum van Euphonia, leidde dat tot de gezamenlijke organisatie van het Groot Internationaal Muziekfestival Kaatsheuvel (GIMK). Tijdens de traditionele statiedagen, die tot 1913 werden gehouden, streden beide verenigingen muzikaal en organisatorisch om de meeste aandacht.

 

Harmonie St. Jan

Harmonie St. Jan in 1923.

De feestelijkheden rond het zilveren  priesterjubileum van pastoor Johannes van Enschot van de parochie Berkdijk waren de aanleiding tot de oprichting van de harmonie St. Jan op 4 juni 1923. Voor de muzikale omlijsting onder leiding van Bertus van Gulik zorgden diverse leden van Euphonia, waarvan er vijf in de parochie woonden. Daarmee was het fundament gelegd voor de harmonie St. Jan, want het gemis van een eigen muziekgezelschap in de Berkdijk schreeuwde om actie. Dankzij een aantal plaatselijke geldschieters kreeg Berkdijk zijn eigen vurig gewenste muziekvereniging. Fr. Heijs (voorzitter), C. Damen (secretaris) en W. van Kuyk (penningmeester) vormden het definitieve bestuur.

 

Mede dankzij de hulp van Euphonia kon spoedig onder muzikale leiding van Bertus van Gulik met de repetities in café Kerkzicht van uitbater Van Dintheren in de Erasstraat worden begonnen. Toen Van Gulik in 1931 overleed nam A. Stravers, directeur van Euphonia, tot zijn dood in 1941 de dirigeerstok over. Zijn opvolger werd J. van Nieuwenhuizen uit Loon op Zand, maar die moest wegens ziekte in 1945 al weer zijn functie neerleggen. De dirigent van Apollo, P. B. Bisselink, nam toen de muzikale leiding bij St. Jan (inmiddels verhuisd naar Zaal van Dun) over.

 

Harmonie Kaatsheuvel 

Het eerste concert van Harmonie Kaatsheuvel in 1970

Het ledental liep bij alle drie verenigingen in de loop der jaren dermate terug, dat werd besloten tot een fusie. Op 1 september 1969 was de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel een feit. In Zaal Van Dun, waar de nieuwe harmonie zich vestigde,  werd Het eerste bestuur gevormd door voorzitter L. Hornman, vice-voorzitters Joop Bisselink sr. en W. van Nieuwstadt, secretaris Jan van den Hoven, penningmeester Huub Akkermans en de commissarissen  C. Klijn, J. van Gastel, E. van Gastel, T. van Gastel en A. Schalken. Joop Bisselink sr. nam al na een paar maanden (in 1970) de voorzittershamer over. Bij diens overlijden in juni 1987 werd hij opgevolgd door zoon Joop jr. die deze functie 33 jaar zou uitoefenen.

 

De eerste dirigent was Chris Kuijten uit Waspik die met 40 leden en 19 leerlingen een nieuwe start maakte. De samengevoegde drumbands en majorettenkorpsen telden elk 24 leden. Vóór de fusie kwam Euphonia uit in de afdeling Uitmuntendheid, Apollo in de Vaandelafdeling en St. Jan in de Ere-afdeling. Toen Harmonie Kaatsheuvel op 14 juni 1970 in Loon op Zand weer voor het eerst op concours ging werd deelgenomen in de Eerste afdeling. Een paar punten kwam de harmonie voor promotie tekort, maar de revanche volgde al een paar maanden later op 16 november. In Rosmalen werd een dikke eerste prijs en promotie naar de afdeling Uitmuntendheid in de wacht gesleept.

 

Boost

Hoewel voor de nieuwe harmonie een mooie toekomst gloorde, daalde het ledental dramatisch. Dirigent Nico Haneveld, die Chris Kuijten opvolgde, trok de club uit het slop. De harmonie verhuisde van Zaal van Dun naar De Gildenbond en het nog resterende groepje van slechts 14 muzikanten bouwde hij uit tot een bloeiende muziekvereniging waarop zijn opvolgers Cees Barnier uit Eindhoven en Peter-Paul van Esch uit Loon op Zand verder konden bouwen. Een boost gaf de eigen professionele muziekopleiding en het feit dat uit eigen gelederen de dirigenten van het Midden Orkest Carlo Bergmans en Anne Peters zijn voortgekomen. De verhuizing op 1 april 2016 van De Gildenbond naar nieuwbouw Het Klavier gaf de inmiddels 120 leden tellende Harmonie Kaatsheuvel de noodzakelijke ruimte om kwantitatief en kwalitatief verder te groeien.

 

Promoties

Promotie Harmonie Kaatsheuvel in 2003

Onder de muzikale leiding van Peter-Paul van Esch, die nog steeds als houtdocent aan de harmonie is verbonden, werd in 2003 en 2007 gepromoveerd waardoor Harmonie Kaatsheuvel nu uitkomt in de derde divisie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Ook zette hij de harmonie in de spotlights met spraakmakende edities van The Night of Harmony, Verrassende Ontmoetingen-concerten in de Concertzaal Tilburg met onder andere Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand en in 2007 als winnaar van de Langstraat Cup op het Langstraatfestival in Drunen. Pikant was dat de jury door een foute puntenwaardering eerst het Symfonisch Blaasorkest Drunen tot winnaar had uitgeroepen. Voor het eerst was er namelijk een splitsing in afdelingen gemaakt en daarbij bleek Harmonie Kaatsheuvel hoger te hebben gescoord dan Drunen. De fout werd al snel na de prijsuitreiking aan de bar ontdekt, waarna Harmonie Kaatsheuvel alsnog tot winnaar werd uitgeroepen. Daarmee werd voor het eerst de hegemonie van de topkorpsen doorbroken.

 

Onder leiding van Peter-Paul van Esch werden ook buitenlandse concertreizen gemaakt naar Duitsland (Mehren), Frankrijk (Parijs), Engeland (Londen) en België (Oostende, Brugge en Gent).

 

Na 18 jaar droeg Peter-Paul van Esch de muzikale leiding over aan Geert Schrijvers uit Breda. Op zijn afscheidsconcert op 19 november 2017 werd Peter-Paul van Esch benoemd tot eredirigent.

 

Jubileum 50 jaar

Groepsfoto van Harmonie Kaatsheuvel in 2019 gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Joop Bisselink. Foto Stef Mennens/ DRIELUIK fotografie.

Hoogtepunten met Geert Schrijvers

als dirigent waren in 2019 de concertreis naar Bonn in Duitsland, het jubileumconcert ter gelegenheid van 50 jaar Harmonie Kaatsheuvel en het afscheidsconcert van voorzitter Joop Bisselink die na 33 jaar zijn functie neerlegde en tot erevoorzitter werd benoemd.

 

De jaren 2020 en 2021 werden overschaduwd door de coronapandemie die alle activiteiten vrijwel volledig lam legde. Toch was er in 2020 één geweldige opsteker. Harmonie Kaatsheuvel werd met het jubileumproject Here to Stay door de jury van de KNMO-award uitgeroepen tot winnaar van de tweede prijs: een glazen trofee, oorkonde en cheque van 750 euro.

 

Het Groot Harmonie Orkest van de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel telt momenteel 75 muzikanten en het Midden Orkest 36 muzikanten. De vereniging heeft ook een Aspiranten Orkest, Slagwerkgroep en het gelegenheids-/feestorkest De Kromme Noten.