Alles weten over muziek maken? Ga naar onze Muziekschool Kaatsheuvel

Groot Harmonieorkest

Het Groot Harmonieorkest is het orkest waar muzikanten over het algemeen vanaf minimaal een B-niveau kunnen aanschuiven. In het orkest wordt de doelstelling: het bevorderen en ontwikkelen van amateurmuziek op een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd. De primaire doelstelling van het Groot Harmonieorkest is het in een prettige sfeer en een goede onderlinge verstandhouding beoefenen van amateurmuziek, maar er wordt dus ook gestreefd naar steeds verdere kwalitatieve verbetering.

 

Het Groot Harmonieorkest bestaat uit 75 muzikanten. Dirigent is Geert Schrijvers. In 2000 nam het orkest voor het eerst sinds lange tijd deel aan een concours, waar het vanuit de vijfde divisie (tweede afdeling van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen) promoveerde naar de vierde divisie. In 2003 bevestigde het orkest haar status met een uitstekende eerste prijs.

 

Op uitnodiging van de FKM (Federatie van Katholieke Muziekbonden) nam het orkest in januari 2004 deel aan de Nederlandse kampioenschappen te Venlo. In november 2007 promoveerde het orkest naar de derde divisie tijdens het bondsconcours van de KNFM in Enschede. Ook wist het orkest voor het eerst in het bestaan van de concertwedstrijd de felbegeerde Langstraatcup te winnen. In 2012 wist het orkest een eerste prijs te behalen op het concours in Veldhoven.

Hoogtepunten
Enkele hoogtepunten; Op uitnodiging speelde het orkest in het najaar van 2010 in de concertreeks ‘Verrassende Ontmoetingen’ in Concertzaal Tilburg. Verder het driejaarlijks promsconcert “The Night of Harmony”, waar door een combinatie van pop- en klassieke muziek in samenwerking met een koor, dans- en rockgroep een tweedaags concert wordt realiseert. Organisatie is in handen van de stichting SMEBAM. (zie ook www.nightofharmony.nl), en natuurlijk het traditionele Nieuwjaarsconcert in januari.

De repetities van het orkest zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ‘Het Klavier’