CEFF9F43-2550-4781-A643-BEDB46FB4D3B
26 november | Beoordelingsconcert

Missie & Visie

Missie
De Koninklijk erkende Harmonie Kaatsheuvel verbindt muzikanten en de lokale bevolking
door het brengen van muziek. Daarnaast biedt de vereniging vakkundig geleide opleidingen
aan, waarbij het stimuleren van talent voorop staat.


Visie
We bieden een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het
muziek maken erg belangrijk zijn. Ook het wekelijkse repetitiebezoek maakt hier onderdeel
van uit. Iedereen doet ertoe! We hebben oog en oor voor elkaar. Wij durven out of the box te
denken bij de uitvoering van concerten en het maken van muziekkeuzes. We maken mooie
muziek die we geregeld uitvoeren, waarbij we met het Groot Harmonie Orkest minimaal in de
derde divisie op een zo hoog mogelijk niveau blijven spelen. Dit niveau sluit aan bij de
kwaliteiten en vaardigheden van onze eigen muzikanten.
De jeugd heeft de toekomst! Om de muzikale kwaliteit te waarborgen investeren we in ons
eigen jong talent door middel van een kwalitatieve muziekopleiding met vakkundige en
gekwalificeerde docenten.


Wij hanteren daarbij de volgende kernwaarden:
H     Humor
A     Actief
R     Respectvol
M    Met elkaar
O    Out of the box
N    No-nonsens
I      Inclusief
E     Eigentijds

 

Strategie
Op de volgende wijze streven we de hierboven genoemde doelen na:


 Scholenproject. Het enthousiasmeren van leerlingen in het basisonderwijs door het
geven van muziekonderwijs in de klas. Deze serie lessen wordt afgesloten met een
gezamenlijk concert, waarna de mogelijkheid bestaat om een gratis proefles op een
instrument naar keuze te krijgen.


Verbindende activiteiten. Het organiseren van (muzikale) activiteiten voor jong en
oud. Daarbij kan worden gedacht aan een harmoniekamp, harmoniefeest, filmavond
en een surprise-avond.

 

Eigen kracht. We willen concerten geven met zoveel mogelijk eigen muzikanten. We
organiseren repetitiedagen waarbij aandacht is voor het gehele orkest en de secties.
Daarbij kan een gastdirigent worden uitgenodigd. Ook is het mogelijk dat er
aanpassingen in de muziek worden gedaan voor individuen waar nodig en/ of indien
gewenst.

 

Muziek. Om de beleving van de muzikanten te vergroten wordt de vorm en betekenis
van de muziek toegelicht. Daarnaast streven we naar zoveel mogelijk diversiteit in de
muziekkeuzes, waarin bijvoorbeeld ook eens onbekende componisten naar voren
kunnen komen.


Out of the box. We geven naast traditionele uitvoeringen zoals het
Nieuwjaarsconcert ook unieke concerten waarbij de samenwerking met andere
partners in de culturele sector wordt gezocht.