Doelstelling

Harmonie Kaatsheuvel stelt zich ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling, het stimuleren van een levendig en boeiend muzikaal klimaat in eigen plaats en musiceren op een zo hoog mogelijk niveau dat aansluit bij de kwaliteiten en vaardigheden van de orkestleden. Promotie op eigen kracht naar de tweede divisie is de ambitie.

 

Het beleid van de vereniging is erop gericht om iedereen de kans te geven een instrument te leren bespelen. De eigen muziekopleiding met gekwalificeerde docenten staat garant voor een professionele opleiding.

 

Naast het culturele aspect is ook de sociale binding binnen de vereniging en een innige en plezierige relatie met de Kaatsheuvelse gemeenschap en het plaatselijk verenigingsleven een speerpunt van beleid.