Beëndiging lidmaatschap of muziekopleiding

Wil je je lidmaatschap en/of les opzeggen dan kan dat telefonisch of persoonlijk bij een van de bestuursleden. De opzegtermijn beslaat tenminste een volle maand en de contributie en/of lesbijdrage is tot en met die maand verschuldigd. Indien de opleiding niet tot enig resultaat leidt, zullen wij adviseren te stoppen. In dat geval worden de lesgelden vanzelfsprekend verrekend op basis van het aantal werkelijk gekregen lessen.

 

Bij stopzetting moet het in bruikleen gegeven instrument met toebehoren, zoals koffer, instrumentstandaard, muziekstandaard, mondstuk en dergelijke, in goede staat bij de instrumentenbeheerder worden ingeleverd. Instrumentbijdrage wordt gerestitueerd voor de maanden na einde lidmaatschap of latere inlevering van het instrument.