CEFF9F43-2550-4781-A643-BEDB46FB4D3B
26 november | Beoordelingsconcert

Tom Roosen nieuwe dirigent

Thom Roosen (30) uit Veldhoven wordt de nieuwe dirigent van ons Groot Harmonie Orkest. Hij volgt na het Nieuwjaarsconcert van 21 januari 2024 dirigent Geert Schrijvers op die na zes jaar onze harmonie verlaat. Met de benoeming van Thom Roosen voor een periode van twee jaar heeft het bestuur de voordracht van de Benoemings Advies Commissie (BAC) gevolgd.

De BAC heeft de volgende punten meegenomen om tot de keuze van Thom Roosen te komen:

  • Zijn muzikaliteit
  • Zijn persoonlijk leiderschap
  • De match met onze recent opgestelde Missie en Visie.
  • Zijn visie op onze vereniging en samenwerking met onze jeugdopleiding.
  • De communicatie/samenwerking met bestuur en diverse commissies.
  • Keuze en reacties van de leden van het Groot Harmonie Orkest verwoord in de Google forms formulieren na afloop van de proefdirectie op 2 oktober.

 

Zowel de BAC als het  bestuur zijn van mening dat Thom de juiste keuze is en zij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de samenwerking met Thom na twee jaar gecontinueerd kan worden. “Thom is een geweldige dirigent voor ons Groot Harmonie Orkest.”

Het bestuur bedankt de leden van de BAC, bestaande uit John Laros, Esther van Laarhoven, Lian Verhoeven, Nancy Verreijen en Gerard Bruijniks, voor hun enorme inzet en zorgvuldige aanpak gedurende het hele traject waarin de keuze van de nieuwe dirigent tot stand is gekomen.