Nancy: vrouw met visie

In de 25 jaar dat klarinettist Nancy Verreijen de gelederen van Harmonie Kaatsheuvel versterkt heeft ze vooral als bestuurslid haar stempel gedrukt. “Je hebt een verrassende eigen inbreng en leert het bestuur ook zaken vanuit een andere kant te benaderen. Je bent een vrouw met visie, baanbrekend en verfrissend”, vond Gerard Bruijniks die Nancy vanwege haar 25-jarig jubileum in het zonnetje zette tijdens de Algemene Ledenvergadering in brasserie Bij Anton.

“Dat voelt heel ongemakkelijk”, kirde Nancy spontaan. Onze voorzitter reageerde adequaat. Hij stelde Nancy op haar gemak door haar te laten omringen door de vriendinnen Coralie van den Hoven, Miranda Grootswagers en Marike Gennissen.

 

Van huisuit is Nancy de liefde voor muziek meegegeven. Ze komt uit een muzikaal gezin met haar vader als voorbeeld. Hij is tot op de dag van vandaag pianoleraar. Als jong meisje ging ze in 1992 klarinet spelen bij onze vereniging. Wanneer ze elders haar liefde vindt verhuist Nancy, maar het klarinet spelen laat ze niet los. Ze gaat spelen bij eerst de harmonie Semper Cresendo in Kerkdriel en later bij St. Gregorius in Haaren.

 

Het muzikale  pad van Nancy krijgt een ommezwaai wanneer ze in 2012 aansluit bij De Kromme Noten. Drie jaar later wordt ze weer volledig lid van onze harmonie en dat betekent dat ze ook weer plaats neemt in het Groot Harmonie Orkest. Binnen onze vereniging voelt Nancy zich als een vis in het water en gaat ze zich op een breed terrein voor de vereniging verdienstelijk maken. Vanaf dat moment stapelen de functies en bezigheden zich op. Bij De Kromme Noten stapt Nancy in de kledingcommissie waar ze haar fantasieën de vrije loop laat. Ze neemt de pittige functie op zich als voorzitter van de concertcommissie en neemt in die hoedanigheid ook zitting in het bestuur. Als bestuurslid is ze de intermediair met de muziek/concertcommissie en sluit ze aan bij projecten en ideeën die vanuit het Groot Harmonie Orkest worden gelanceerd.

 

Gerard vertelde het aandachtig gehoor in de brasserie dat Nancy de bestuursvergaderingen vaak een andere wending weet te geven. “Ze luistert, bepaalt haar standpunt en beargumenteert haar visie en stelt vervolgens menig keer voor om ook eens totaal anders te denken. Ze is een vrouw met visie en daarmee is ze een aanjager binnen het bestuur om te vernieuwen en waar nodig te updaten.“ Maar gelukkig blijft ze ook wel trouw aan oude stramienen die onze vereniging in de regio zo populair maken.

 

Binnen het bestuur wordt er dankbaar gebruik gemaakt van Nancy’s kennis van de digitale wereld. Samen met Janne van Schijndel implanteert ze stapsgewijs en zorgvuldig de steeds vernieuwende digitale mogelijkheden. Voorbeeld daarvan is de bestuursverkiezing, die tijdens de coronaperiode al noodgedwongen digitaal moest. Ook dit jaar regelde Nancy dat de stemgerechtigde leden via hun mobiele telefoon konden stemmen.

 

Nancy is een echt verenigingsmens. Ze geniet van de gezelligheid en de optredens en de derde helft na de repetities bij Anton. “Een lievelingsdrankje heeft ze niet. Ze lust alles”, grapte Gerard Bruijniks die haar volgens een pakketje witte wijn en bloemen aanbood. 

 

Vriendin Coralie van den Hoven kreeg de eer om de zilveren bondsspeld van de KNMO op te spelden en de oorkonde te overhandigen.