Gerian al ruim 47 jaar ‘mevrouw van de muziek’

Gerian

Ze had allang de zilveren speld met oorkonde van de muziekbond KNMO moeten hebben, want Gerian Ammerlaan is al ruim 47 jaar actief muzikant. “Maar op een of andere manier is dat ergens in het verleden niet opgepikt”, excuseerde voorzitter Gerard Bruijniks voor de omissie. “Dat maken we nu goed”, zei Gerard die Gerian benoemde als de “Mevrouw van de muziek” en die echtgenoot Hans de eer liet om de zilveren bondsspeld op te spelden.

 

Met de karakterisering van Gerian als ‘Mevrouw van de muziek’ pakte de voorzitter in vier woorden samen wat Gerian muzikaal voor onze vereniging betekent en hoe ze bestuurlijk verbonden is met meerdere muziekverenigingen. Tegelijk ligt hierin opgesloten al haar inzet en betrokkenheid bij het begeleiden van jeugd en het organiseren van activiteiten voor leerlingen. “Toen je in 1976 bij harmonie St. Crispijn in Waalwijk klarinet ging spelen ging je ook meteen aan de slag met de jeugd. En dat herhaalde zich daarna bij de harmonie Hertog Jan.”

 

Gerard Bruijniks maakte direct een bruggetje naar de inzet en betrokkenheid van Gerian bij Harmonie Kaatsheuvel. “Je werd de kartrekker bij het organiseren van concerten en tal van activiteiten waaronder het jaarlijkse muziekkamp. Je bent een bindende factor in meervoud”, filosofeerde Gerard.

Gerian Ammerlaan was dirigent van het Aspiranten Orkest en fungeert nog steeds als plaatsvervanger. Geheel belangeloos, voor de club.

 

In de afgelopen 25 jaar heeft Gerian bewezen een klik met de jeugd te hebben. Tot haar vertrek naar Singapore gaf ze leiding aan de Opleidingscommissie waarin ze samenwerkte met Letty de Nijs en Marianne Peters. Samen verzorgden ze de lessen en bespraken ze de vorderingen van de leerlingen met docenten. In die periode volgde Gerian aan de Kunstbalie de opleiding assistent- dirigent. Thuis gaf ze theorielessen voor A en B diploma’s. Bij het Midden Orkest verving ze dirigent Carlo Bergmans als die verhinderd was. En nadat Henk Bergmans was gestopt als dirigent van het Aspiranten Orkest volgde ze hem op totdat ze voor het werk van Hans naar Singapore vertrok.

 

In 1998 maakte Gerian de overstap van Hertog Jan naar Harmonie Kaatsheuvel. Haar kinderen waren toen al lid van onze vereniging. Met de komst van Gerian kwam er een gemotiveerde muzikant binnen. Ze kan zowel op klarinet als saxofoon uitstekend uit de voeten. Haar bevlogenheid als muzikant etaleerde zich zelfs in de vier jaar (2008- 2011) dat ze in Singapore woonde. Ze wilde muziek blijven maken en ging op zoek naar een orkest. Dat vond ze bij het Muz’Art Orchestra waar ze al snel werd opgenomen en haar partij mee kon blazen. Dat doet Gerian ook met passie nog steeds bij L’Aventure Musicale. In het Seniorenorkest De Langstraat e.o. speelt ze altsaxofoon. In april 2011 schoof ze na haar terugkeer uit Singapore weer aan in Kaatsheuvel.

 

“Ook bestuurlijk heeft ze haar kwaliteiten”, benadrukte Gerard in zijn toespraak tijdens de Algemene Ledenvergadering. “In ons bestuur heb je je sporen ruimschoots verdiend. Je was gedreven”. In het bestuur volgde ze Cees Klijn op en werd tegelijk vicevoorzitter. Ook nam ze tijdelijk de taak van voorzitter op zich toen de persoonlijke situatie van Joop Bisselink daarom vroeg. Namens het bestuur hield ze ook bij twee edities van The Night of Harmony de agendabewaking van dirigent Peter-Paul in de gaten zodat alles wat soepeler verliep.

 

Samen met Cees Klijn en de gebroeders Chris en Cor Donders, bezocht Gerian in het voorjaar van 2006 oud muzikanten en regelde wat instrumenten zodat het seniorenorkest in augustus 2006 kon starten. De eerste repetitie was in het noodgebouw van Bouwbedrijf Pepping. Gerian is tot op de dag van vandaag voorzitter van het Seniorenorkest en voorzitter van L’Aventure Musicale in Tilburg.

 

Als dank voor haar inzet en haar jubileum als muzikant overhandigde Gerard een wijnpakket en bloemen aan echtgenoot Hans.