CEFF9F43-2550-4781-A643-BEDB46FB4D3B
30 mrt | Driedorpenconcert
12 apr | 2GETHER concert met Harmonie Excelsior

Marino Ligtvoet is de ‘ogen, oren en mond’ van de vereniging

Marino Ligtvoet heeft zich in de 50 jaar dat hij lid is van Harmonie Kaatsheuvel altijd sociaal/maatschappelijk betrokken getoond. Hij was de ogen, oren en mond van de vereniging. “Hij reageert adequaat op het lief en leed van de leden en sympathisanten en draagt zodoende bij aan het welbevinden van de leden en de binding van de Kaatsheuvelse gemeenschap met de harmonie”, onderbouwde wethouder Jan Brekelmans de toekenning van de oorkonde van de gemeente.

Marino is erg meelevend en geïnteresseerd in de mensen waarmee hij banden onderhoudt. Hij belt ze regelmatig, gaat even langs voor een praatje, steunt en prijst ze en zorgt dat er namens de vereniging kaarten en bloementjes worden afgeleverd bij feestelijke gebeurtenissen en ingrijpende situaties.

Bij de huldiging tijdens het Jubelconcert in Het Klavier was er ruimschoots aandacht voor de muzikale carrière van Marino. Tot 2019 was hij actief muzikant. In die 48 jaar was hij op verschillende instrumenten inzetbaar. Hij speelde cornet, bariton en slagwerk. Wanneer de dirigent hem nodig had, loste Marino diens verzoek in. Want ‘nee’ kent Marino vrijwel niet. Ook de wethouder refereerde daaraan in zijn huldigingspraatje. “Want toen Marino het een moment bij de harmonie niet meer zag zitten, sommeerde de toenmalige voorzitter Joop Bisselink senior hem maandagavond gewoon op de repetitie te verschijnen. En dus deed Marino dat, zodat 50 jaar lidmaatschap zonder hapering werd vol gemaakt. Twee jaar geleden stopte hij als actief muzikant en stortte hij zich volledig op het secretariaat dat hij sinds 2006 met volledige inzet bekleedt.

 

Het lidmaatschap van de harmonie heeft Marino altijd actief ingevuld. Zo maakte hij jarenlang deel uit van de activiteitencommissie die de jaarlijkse feestavond van de harmonie organiseerde en acties op touw zette, zoals 40 jaar geleden de jaarlijkse kerststerrenactie. Tot op de dag van vandaag neemt hij samen met Henk Stubbe, Jan van Laarhoven en Maurice van Overbeek de verkoop aan bedrijven voor zijn rekening.

 

Tijdens het verblijf van de harmonie in De Gildenbond was Marino barvrijwilliger op de repetitieavond van de harmonie. Daarnaast was hij inzetbaar als vrijwilliger voor De Gildenbond. Vele jaren heeft Marino zorg gedragen voor het vervoer van het slagwerk en helpt hij ’s maandags met het klaar zetten van stoelen en slagwerk voor de repetitie van het Groot Harmonie Orkest.

 

Marino maakt deel uit van de reiscommissie, die de eerste concertreis naar Parijs organiseerde en tot op de dag van vandaag de buitenlandse concertreizen tot in de puntjes verzorgt.

Als voorzitter van de sponsorcommissie coördineert hij al vele jaren de contacten met sponsoren en Vrienden van de Harmonie. En toen er een orkestmanager voor het Groot Harmonie Orkest gezocht werd, was Marino de eerste die deze taak op zich nam.

 

De ‘derde helft’ na de repetitie van het Groot Harmonie Orkest is voor Marino hét ultieme moment om aan de bar bij te praten en de onderlinge band te versterken. Hij maakt aan de bar deel uit van het zogenaamde ‘schaduwkabinet’ dat zijn mening en adviezen geeft over de problemen van alledag, de ontwikkelingen in de gemeente Loon op Zand en het wel en wee van de harmonie. De droge humor van Marino is daarbij de vrolijke noot.

 

Bij de huldiging van Marino wees wethouder Brakelmans op het feit dat Marino niet alleen binnen de harmonie, maar ook daarbuiten bijzonder actief is. Zo heeft hij sinds 2017 zitting in het bestuur van De Vrienden van Cello. Deze organisatie bezorgt gehandicapten de middelen die ze nodig hebben voor

een goede vrijetijdsbesteding.

Ook is hij vrijwillig kok bij verstandelijk gehandicapten. Elke woensdag kookt hij bij ‘Samen Thuis’.

En sinds twee jaar is hij actief in het ‘Oogcafé’ in De Rode Loper waar mensen met een visuele beperking worden opgevangen en eens per maand themabijeenkomsten worden georganiseerd.