CEFF9F43-2550-4781-A643-BEDB46FB4D3B
26 november | Beoordelingsconcert

Harmonie Kaatsheuvel huldigt vrijwilliger

Drik van der Kaa 40 jaar in de weer met kerststerren

Het succes van verenigingsacties is altijd mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Harmonie Kaatsheuvel mag zich gelukkig prijzen met mensen als Drik van der Kaa, die al 40 jaar lang voor de harmonie met kerststerren in de weer is. Bij de start van de Kerststerrenactie 2.0 , die dit jaar geheel online wordt gehouden, werd terecht even stil gestaan bij dit bijzonder ‘jubileum’.

 

Tijdens de repetitieavond van het Groot Harmonie Orkest werd maandag even tijd vrij gemaakt om Drik, vergezeld door zijn vrouw, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Voorzitter Gerard Bruijniks noemde het uitzonderlijk dat iemand zich 40 jaar met hart en ziel voor de harmonie inzet. En dan specifiek bij de verkoop van de kerststerren.

“Al vanaf 1981, toen café Van Dun nog de huiskamer was van de harmonie, ging  Drik met onder andere erelid  Cees Klijn met de auto op pad om de kerststerren aan de man te brengen”, memoreerde voorzitter Bruijniks, die een bruggetje maakte naar het assurantiewerk  van Drik om uit te leggen dat het soms een tijdrovende bezigheid was. Op menig adres werd Drik binnen gevraagd voor koffie en een sigaretje. Tegen de tijd dat Drik weer opstapte waren de anderen al drie straten verder.Veertig jaar vrijwilligerswerk  voor de harmonie heeft Drik nooit los gelaten. “Al die jaren deed hij ook de verzekering van de harmonie en in het belang van de vereniging was Drik altijd bereid om er een tandje bij te zetten binnen de spelregels van het verzekeringswezen.” De voorzitter

onderstreepte de dank met een pakketje bieren en flugeltjes, de favoriete drankjes van Drik. 

Met de huldiging van Drik van der Kaa werd officieel het startsein gegeven voor de jaarlijkse kerststerrenactie die tot en met 28 november duurt.

Voorzitter Gerard Bruijniks bedankt Drik van der Kaa voor 40 jaar vrijwilligerswerk en overhandigt hem een attentie. Foto Marino Ligtvoet.