Alles weten over muziek maken? Ga naar onze Muziekschool Kaatsheuvel

Harmonie doet oud-bestuurslid en erelid in bomvol Klavier uitgeleide

Harmonie doet oud-bestuurslid en erelid in bomvol Klavier uitgeleide

Harmonie doet oud-bestuurslid en erelid  in bomvol Klavier uitgeleide

 

Indrukwekkend afscheid van Cees Klijn

 

In de theaterzaal van Het Klavier hebben we vanmorgen op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Cees Klijn, die vorige week zaterdag overleed. Hij was bijna 62 jaar lid, oud-bestuurslid en erelid van onze vereniging. Bovendien was hij medeoprichter van het seniorenorkest De Langstraat, vrijwilliger bij De Gildenbond, jarenlang lid van de vrijwillige brandweer, zeer actief lid van GemeenteBelangen, de Trimclub en vrijwilliger bij Tafeltje dek je’.

 

In een afgeladen Klavier bewezen 300 mensen de laatste eer aan Cees, die voor de Kaatsheuvelse gemeenschap enorm veel heeft betekend. De schellebomen, het vaandel en 22 muzikanten van het Groot Harmonie Orkest flankeerden de kist en gaven de uitgeleide met een Spaanse dans en de marsen Evergreen en Groet aan Kaatsheuvel een stijlvolle omlijsting. Zij onderstreepten hiermee de grote verdiensten die Cees Klijn voor onze vereniging heeft gehad. En niemand beter dan onze voorzitter Joop Bisselink, die 30 jaar met hem in het bestuur de kar heeft getrokken, kon tijdens het afscheid die inzet en betrokkenheid verwoorden. “Cees was een van de weinigen die in 1969 geloof had in een doorstart van de drie harmonieën. Met 12 muzikanten en 4 bestuursleden werden de schouders eronder gezet om het dorp Kaatsheuvel niet zonder een fatsoenlijk muziekgezelschap te laten voortbestaan. Samen hebben we pas nog gesproken over het Nieuwjaarsconcert, dat je het zo mooi vond en dat je zo trots bent op onze muziekopleiding met de Muziekbende en zelfs twee Aspiranten orkesten en dat we zoveel jeugd binnen onze club hebben.”

 

Joop durfde met heel veel trots te zeggen “dat Cees de meeste serenades heeft ontvangen, dan ooit iemand gehad kan hebben. En dat geldt eigenlijk ook voor zijn vrouw  Gerda, want die was er altijd bij. Gewoon echt 10 serenades omdat hij of zij samen dat verdienden. Met het 25-, 40- en 50-jarig huwelijk, toen Cees 25, 40, 50 en 60 jaar lid was van de harmonie, met de uitreiking van Koninklijke Onderscheiding en toen hij tussendoor even in Appeltern werkte en zijn 50-ste verjaardag vierde.”

 

Binnen ons bestuur gaf Cees Klijn leiding aan de kleding-, opleidings- en instrumentencommissie. Hij was mede organisator van het opleidingskamp, regelde 40 jaar de Kerststerrenverkoop en stond samen met Cor en Christ Donders aan de basis van het Seniorenorkest De Langstraat met Nico Haneveld als dirigent. Cees haalde sponsors binnen en dankzij hem en zijn broers Henk en Sjaak zorgde hij voor financiële verrassingen en kon de harmonie jarenlang gebruik maken van gratis vervoer voor de instrumenten. Bovendien was hij tussenpersoon/bemiddelaar voor de harmonie bij De Gildenbond en zat lange tijd als vrijwilliger in de onderhouds- en bouwcommissie.

“Zijn naam was Klijn, maar zijn verdiensten waren groot”,  hield onze voorzitter de aanwezigen voor.  Alle aanwezigen vormden aan het slot van de afscheidsdienst in de foyer van het Klavier een erehaag tot aan de auto waarin Cees naar het crematorium werd gereden. Terwijl onze  muzikanten ‘Groet aan Kaatsheuvel’ speelden werd Cees uitgeleide gedaan.